Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 68.85, MNiSW – 5
Współczynnik odrzuceń – 24,12%
Licencja – Creative Commons: Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
ISSN 2082-9876 (print),   ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane przez:

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest)
  • Google Scholar
  • ICI Journals Master List
  • POL-index
  • Polską Bibliografię Lekarską

Punktacja

  • Index Copernicus – 68.85
  • MNiSW – 5 pkt