Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 68.85, MNiSW – 5
Współczynnik odrzuceń – 11,44%
Licencja – Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
ISSN 2082-9876 (print),   ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

O czasopiśmie

To czasopismo wydawane jest co kwartał w otwartym dostępie. Redakcja nie pobiera opłat za publikacje.

 


 

Od 1 stycznia 2017 roku wersją pierwotną wszystkich opublikowanych artykułów jest wersja elektroniczna.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze, a także artykuły poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.