Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

Index Copernicus (ICV) – 68.85
MNiSW – 5
Współczynnik odrzuceń – 11,44%
Licencja – Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)
ISSN 2082-9876,   eISSN 2451-1870
Periodyczność – kwartalnik

O czasopismie

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz artykuły poglądowe. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.