Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 68.85, MNiSW – 5
Współczynnik odrzuceń – 11,44%
Licencja – Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
ISSN 2082-9876 (print),   ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

O czasopiśmie


To czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kwartalnik „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” zostało patronem medialnym III edycji Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – MEDIA”, która odbędzie się w dniach 25–27.09.2017 r. we Wrocławiu. Wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w konferencji są dostępne na stronie internetowej: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIIKKNS.htmOd 1 stycznia 2017 roku wersją pierwotną wszystkich opublikowanych artykułów jest wersja elektroniczna.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz artykuły poglądowe. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.