Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 68,85
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,12%
ISSN 2082-9876 (print),   ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

O czasopiśmie

Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne wydawane jest od 2011 r.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze, a także artykuły poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.