Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2013, vol. 3, nr 1, styczeń-marzec, str. 55–59

Typ publikacji: praca historyczna

Język publikacji: polski

Związki Walerego Bujakowskiego (1857–1919) z Druskiennikami

The Walery Bujakowski’s (1857–1919) Connexions with Druskininkai

Andrzej Kierzek1,, Małgorzata Paprocka-Borowicz1,, Jadwiga Kuciel-Lewandowska1,, Andrzej Pozowski1,

1 Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

W artykule wspomniano o uzdrowisku Druskieniki i pracujących tam lekarzach. Przedstawiono sylwetkę Walerego Bujakowskiego (1857–1919), lekarza ordynującego w Druskiennikach, autora książki „Druskieniki, zdrojowiska wód słonych” (Warszawa 1919) oraz innych prac o Druskiennikach. Bujakowski podał wskazania i przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego w tym zdrojowisku.

Abstract

The medical situation of Druskininkai, a health resort founded in 1837 was mentioned at the beginning of the paper. The professional and scientific achievements of Walery Bujakowski (1857–1919), well-known physician in Druskininkai and Warsaw are presented with full particulars. He was the author of book “Druskieniki, health resort of salt springs” (Warsaw 1888) and other medical balneological publications. The medical indications and contraindications to spa treatment in Druskininkai described by Bujakowski were reported.

Słowa kluczowe

historia medycyny, historia uzdrowisk

Key words

history of medicine, history of health resorts

Piśmiennictwo (6)

  1. Kośmiński S.: Słownik Lekarzów Polskich. Warszawa 1888, s. 591.
  2. Szarejko P.: Słownik Lekarzy Polskich XIX wieku. T. V, Warszawa 2000, s. 72.
  3. Kierzek A., Kuciel-Lewandowska J., Pozowski A., Paprocka-Borowicz M.: Z przeszłości Druskienik. Cz. I. Przeg. Lek. 2012, T. LXIX, Nr 4, s. 163–167; Kierzek A., Kuciel-Lewandowska J., Pozowski A., Paprocka-Borowicz M.: Z przeszłości Druskienik. Cz. II. Przeg. Lek. 2012, T. LXIX, Nr 4, s. 168–170.
  4. Bujakowski W.: Druskieniki zdrojowiska wód słonych. Zdrowie 1888, T. IV, Nr 30, s. 68–72; Bujakowski W.: Druskieniki zdrojowiska wód słonych. Warszawa 1884, s. 3, passim.
  5. Bujakowski W.: Obecny stan oraz wartość lecznicza zdrojów Druskienickich. Medycyna 1883, T. XI, Nr 49, s. 821–823, Nr 50, s. 838–842, Nr 51, s. 861–863, Nr 52, s. 880–884.
  6. Bujakowski W.: Julian Majkowski. Wspomnienie pośmiertne. Gaz. Lek. 1917, R. LII, S. III, T. II, Nr 47, s. 484.